هنرستان دخترانه علامه جعفری
آزمون آنلاین/مسابقه
 

آزمون درس جغرافیا - شنبه 17 خرداد - ساعت 12 تا 12:40

آزمون درس جغرافیا - شنبه 17 خرداد - ساعت 12 تا 12:40

 
آزمون آنلاین/مسابقه
 

آزمون الزامات - دوشنبه 12 خرداد 99 - ساعت 12 تا 12:20

آزمون درس الزامات محیط کار  -دوشنبه 12 خرداد 99  -ساعت 12 تا 12:20

 
آزمون آنلاین/مسابقه
 

آزمون درس دینی 2 - پایه یازدهم - شنبه 10 خرداد 99 ساعت 10 تا 10:25

آزمون درس دینی 2 - پایه یازدهم - شنبه 10 خرداد 99 - ساعت 10 تا10:25

 
آزمون آنلاین/مسابقه
 

آزمون درس شیمی - سه شنبه 6 خرداد - ساعت 12 تا 12:20


 
آزمون آنلاین/مسابقه
 
 
 
  آزمون آنلاین/مسابقه  
 
 

هویت

تاریخ آزمون ۲۷/۳/۹۹ مدت ازمون 20 دقیقه و ساعت شروع  آزمون:8:00
دبیر :خانم خسروی
پایه 12-کلیه رشته ها 

 
   
 
 
  آزمون آنلاین/مسابقه  
 
 

سلامت و بهداشت

پایه دوازدهم همه رشته ها  در تاریخ 99/3/21 چهارشنبه راس ساعت 8 بر گزار میشود زمان آزمون 25 دقیقه

 
   
 
 
  آزمون آنلاین/مسابقه  
 
 

آزمون درس دینی 1 پایه دهم - دوشنبه 19 خرداد ساعت 12 تا 12:25

آزمون درس دینی 1 - پایه دهم - دوشنبه 19 خرداد ساعت 12 تا 12:25

 
   
 
 
  آزمون آنلاین/مسابقه  
 
 

آزمون درس آمادگی دفاعی - دوشنبه 26 خرداد - ساعت 8 تا 8:30

آزمون درس آمادگی دفاعی - دوشنبه 26 خرداد - ساعت 8 تا 8:30
 

دختران عزیزم در پناه خدا موفق باشید


 
   
 
 
  آزمون آنلاین/مسابقه  
 
 

مدیریت خانواده و سبک زندگی

پایه دوازدهم  / کلیه رشته ها-  دبیر:خانم فلاح-تاریخ99/3/19 ساعت 8:00 به مدت 25 دقیقه


 
   
 
 
  آزمون آنلاین/مسابقه  
 
 

آزمون درس فارسی 2 - پایه یازدهم - شنبه 17 خرداد - ساعت 10 تا 10:30- گروه الف

آزمون درس فارسی 2 پایه یازدهم  - شنبه 17 خرداد - ساعت 10 تا 10:30 - گروه الف- اعداد فرد لیست

 
   
 
 
  آزمون آنلاین/مسابقه  
 
 

آزمون درس فارسی2 پایه11 -شنبه 17 خرداد ساعت 10 تا 10:30- گروه ب

آزمون درس فارسی 2 - پایه یازدهم -شنبه 17 خرداد ساعت 10 تا 10:30 - گروه  ب اعداد زوج لیست

 
   
 
 
  آزمون آنلاین/مسابقه  
 
 

آزمون درس فارسی 3 - پایه دوازدهم - شنبه 17 خرداد ساعت 8 تا 8:30 - گروه B

آزمون درس فارسی 3 - پایه دوازدهم - شنبه 17 خرداد ساعت 8 تا 8:30 - گروه B

 
   
 
 
  آزمون آنلاین/مسابقه  
 
 

عربی پایه دوازدهم چهارشنبه 7 خرداد 99 - ساعت 8 تا 8:25

عربی دوازدهم چهارشنبه 7 خرداد 99 - ساعت 8 تا 8:25

 
   
 
 
  آزمون آنلاین/مسابقه  
 
 

آزمون عربی پایه دهم - چهارشنبه 7-3-99 ساعت 12 تا 12:25

آزمون عربی پایه دهم  - چهارشنبه 7خردادساعت 12 تا 12:25

 
   
 
 
  آزمون آنلاین/مسابقه  
 
 

آزمون عربی پایه یازدهم - چهارشنبه 7 -3-99 - ساعت 10 تا 10:25

آزمون عربی پایه یازدهم  - چهارشنبه 7 خرداد 99 - ساعت 10تا 10:25 
 
 

 
   
 
 
  آزمون آنلاین/مسابقه  
 
 

دین و زندگی - پایه دوازدهم - سه شنبه 99/3/6 - ساعت 8 تا 8:20

« موفقیت حاصل تلاش شماست ، تلاشتان روز افزون باد » 
       امتحان در تاریخ 1399/03/06 و به مدت 20 دقیقه می باشد.
دبیر :سر کار خانم سید مومنی

 
   
 
  آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون درس مدیریت تولید- یازدهم حسابداری -شنبه 24 خرداد - ساعت 10 تا 10:25

آزمون درس مدیریت تولید پایه یازدهم رشته حسابداری - شنبه 24 خرداد - ساعت 10 تا 10:25

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون زبان انگلیسی 2- پایه یازدهم - چهارشنبه 21 خرداد - ساعت 10 تا 10:30

آزمون زبان انگلیسی 2 - پایه یازدهم - چهارشنبه 21 خرداد - ساعت 10 تا 10:30

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون درس ارتباط موثر - شنبه 10 خرداد - ساعت 12 تا 12:45

آزمون درس ارتباط موثر - شنبه 10 خرداد  -ساعت 12 تا 12:45

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون درس فارسی 3 - پایه دوازدهم - شنبه 17 خرداد - ساعت 8 تا 8:30 - گروه A

آزمون درس فارسی 3 - پایه دوازدهم - شنبه 17 خرداد - ساعت 8 تا 8:30 - گروه A